Skip to main content

Här kan du läsa om vår

Integritetspolicy

Vår målsättning är att du ska kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till Tillquist. Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter. All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i den europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) samt utifrån de riktlinjer/policys som gäller inom Tillquist. Läs mer i vår PDF. 

Integritetspolicy

Vill du veta mer om oss?

Tveka inte att höra av dig!