Metalldetektorer

Tillquist erbjuder metalldetektorer från Minebea Intec. Metalldetektorer utgör en viktig och väsentlig del av ett kvalitetsledningssystem. Metalldetektorer upptäcker främmande föremål i en rad produkter vilket garanterar säkra produktionsprocesser och ger skydd för konsumenter och egen utrustning. Sartorius metalldetektorer erbjuder avancerade lösningar för kritiska kontrollpunkter längs produktionslinjer, främst inom livsmedelsindustrin.

Metalldetektorer kan användas inom många olika industrier/branscher, till exempel inom livsmedels- eller läkemedelsindustrin. Användningen skiljer sig från fall till fall. Oavsett om det gäller inspektion av inkommande råmaterial via liggande eller stående rörsystem eller i slutet av produktionen där slutprodukter inspekteras via metalldetektorer med en rektangulär öppning för detektering, kundanpassas varje system. Metalldetektor Vistus® är därför tillgänglig i många olika versioner: från spolar med rektangulära portar på några centimeter till flera meter, runda spolar med en reducerad metallfri zon till specialdetektorer för kontroll av enskilda system.

Visar alla 3 resultat