Minebea Intec Dymond S

Röntgeninspektionssystemet Dymond S från Minebea sätter en ny standard gällande teknik för röntgeninspektion. Systemet är speciellt designat för livsmedelsindustrin och erbjuder en oslagbar precision och tillförlitlighet.

Mer information
  • Ny standard inom horisontell röntgeninspektionsteknik
  • Detekterar även de minsta föroreningarna
  • Enkelt underhåll och enkel rengöring
  • Garanterar produktsäkerhet med virtuell testning och parallell bildbehandling
  • Uppfyller och överträffar en omfattande rad miljö- och hygienbestämmelser
  • Kombinerar hög noggrannhet med låg energiförbrukning

Många applikationer speciellt avsedda för livsmedelstillverkare är integrerade i enheten och möjliggör noggrann detektering av en rad av främmande ämnen i många olika typer av förpackningar:

  • Glas
  • Flaskor
  • Burkar
  • Kartonger m.fl.