Minebea Intec Dyxim D- & S-serien

De horisontella röntgeninspektionssystemen från Minebea Dyxim S-serie (en röntgensensor) och Dyxim D (två röntgensensorer) är perfekta för att detektera främmande partiklar i livsmedel och drycker förpackade i burkar, konservburkar och flaskor.

Mer information
  • Spårar/detekterar föroreningar som metall, glas, sten, ben och specialplast (PVC)
  • Kontroll av produktantal och saknade komponenter
  • Kontroll av fyllningsnivåer
  • Kontroll av produktdimensioner och volym
  • Kontroll av produktens vikt och hålrum i produkten
  • Statistisk registrering av produktionsdata
  • Integration i existerande transportsystem
  • Hög tillförlitlighet, minimalt underhåll

Dyxim S-serien är ett kompakt system med en (1) röntgensensor som har förmågan att inspektera alla typer av paket med en mycket hög sannolikhet att detektera föroreningar. Den patenterade kärnan i Dyxim D-serien består av två stycken röntgensensorer. På grund av dess system för dubbelkontroll kommer föroreningar direkt under locket eller nära gränserna inte längre att vara problematiskt att upptäcka. Dyxim D-serien är särskilt anpassad för glas i glasapplikationer.