Minebea Intec Dyxim FB

Det vertikala röntgeninspektionssystemet från Minebea Dyxim FB-serie används för att inspektera produkter i kartonger, plastpåsar, metalliserad folie och bulkprodukter. Dyxim FB-serien kan upptäcka metall, glas, ben, keramik och specialplast (PVC). Produkten finns i olika versioner, så som FB 40, FB 80, FB 120 och FB 160. Röntgeninspektionssystemet kan enkelt integreras i existerande arkitektur. Det är även möjligt att anpassa systemet till nya produkter på kort tid och utan hög komplexitet.

Mer information
  • Spårar/detekterar föroreningar som metall, glas, sten, ben och specialplast (PVC)
  • Kontroll av produktantal och saknade komponenter
  • Kontroll av fyllningsnivåer
  • Kontroll av produktdimensioner och volym
  • Kontroll av produktens vikt och hålrum i produkten
  • Statistisk registrering av produktionsdata
  • Integration i existerande transportsystem
  • Hög tillförlitlighet, minimalt underhåll