Ohaus Frontier 5306 Minicentrifug

OHAUS Frontier 5306 är en liten men kraftfull minicentrifug för enkel och snabb vätskeseparation. Med en 8-tums 1,5 / 2mL rörrotor samt en 4-tums PCR 8-rörsrörrotor, kan Frontier™ 5306 rymma 0,2 mL 8 remsor eller 32 individuella PCR-rör. Med den medföljande adaptern kan också 0,2 mL och 0,5 mL rör tas upp i 8-rörsrotorn. Denna centrifug ger tyst, säker och enkel åtgärd för dina vardagliga snabba spolningsfunktioner.

Mer information
  • Med lågspänningsinmatning, tyst borstlös motor och en gummibas som absorberar vibrationer, begränsar Frontier 5306 driftsstörningar och minskar störningar i laboratoriet.
  • Frontier 5306 är konstruerad med hänsyn till operatörsäkerheten och innehåller en obalanssensor för rotorn och två säkerhetsbrytare som omedelbart stoppar rotorerna om locket skulle öppnas under användning.
  • Frontier 5306 tar enkel enstegsoperation till en ny nivå. Placera ditt prov i centrifugen, stäng locket så börjar rotationen automatiskt.
Dokumentation

Ohaus Frontier 5306 PDF