Ohaus Microplate Vortex Mixer

Designad för stark och konsekvent blandning av mikroplattor

Microplate Vortex Mixers är konstruerade speciellt för kontinuerlig drift under hela varvtalet. Analoga varvtalsmodeller eller mikroprocessorstyrda digitala modeller erbjuder exakt hastighetsstyrning för applikationer som kräver repeterbara resultat. Den höga hastigheten och den små omloppsbanorna i dessa blandare gör dem optimala för att effektivt blanda mikroplattor. Kopphuvud för blandning av enskilda rör ingår också.

Mer information

Modeller:

  • VXMPDG
  • VXMPAL
Dokumentation

Ohaus Microplate Vortex Mixer PDF