Ohaus Mini Vortex Mixer

Robust byggd för att ge stabil och pålitlig vortexing-åtgärd

Fyra Mini Vortex Mixer modeller för skonsam till höghastighetsblandning finns tillgängliga. Analog modell erbjuder variabel hastighetskontroll, och digitalmodellen tillåter inmatning av exakt hastighet och tid för att uppnå reproducerbara resultat. Pulserande modell har en unik pulsåtgärd som minskar värmegenerering, samtidigt som det ger effektivare blandning och cellavbrott. Fast hastighetsmodell erbjuder snabb snabb blandning.

Mer information

Modeller:

  • VXMNFS
  • VXMNAL
  • VXMNDG
  • VXMNPS
Dokumentation

Ohaus Mini Vortex Mixer PDF