Renvatten Sartorius Arium Comfort

Arium® Comfort II levererar ASTM typ 1 ultrarent och typ 2 rent vatten (5 l/h), allt i ett system. Direkt anslutet till din dricksvattenkälla, använder detta system beprövad reservosmosteknologi, kombinerat med den senaste proprietära EDI-tekniken och en unik jonbytarpatron för att konsekvent leverera vatten av högsta kvalitet. Dessutom optimerar den innovativa iJust-funktionen din vattenanvändning och säkerställer tids- och arbetsbesparande drift.

Dokumentation

Arium-Water-Purification-Systems

Arium-Comfort-II-Space-Saving-Twin-Technology