Sartorius Cubis II Hög kapacitet

En konfigurerbar mikrovåg med hög kapacitet

Vågar med ultrahög upplösning är designade för att möta de växande behoven hos forskare som arbetar i analytiska laboratorier. Utöver de befintliga överensstämmelse- och anslutningsfunktionerna hos vårt premium Cubis® II-vågar, ger de nya ultrahögupplösningsvågarna (High-Capacity Micro Balance) utmärkt vägningsnoggrannhet under de verkliga förhållanden som finns i ett laboratorium. Den nya mjukvarustyrda rengöringsprocessen stödjer fullt ut efterlevnadsbehov under rutinmässiga rengöringar. Tillagda mjukvaru- och hårdvarufunktioner möjliggör uppgradering på nästa nivå när behovet uppstår, vilket ger användarna fullständig flexibilitet och investeringssäkerhet.

Sartorius Cubis II Datasheet

Sartorius Cubis II – Broschyr