Skip to main content

Material för att läsa och skriva ut

Dokumentation

Under dokumentation finns olika typer av material lätttillgängligt för att läsa och skrivas ut. Delar av materialet går även att finna på andra platser på hemsidan men är samlade här för att lättare kunna hittas.

För att ladda ner dokumenten som är sparade som PDF krävs det att du har Acrobat Reader installerat på datorn. Det kan laddas ner kostnadsfritt från www.adobe.com.

Dokumentation

Digitala signaturer

Sedan januari 2015 skickas digitalt signerade kalibreringsbevis till våra kunder med epost istället för att skicka dessa med traditionell post. Detta är ett led i att förenkla och effektivisera arbetet för våra servicetekniker samtidigt som vi underlättar för våra kunder. Det är nu möjligt att erhålla kalibreringsbeviset omgående efter att ett jobb är utfört. Digitaliseringen av kalibreringsbevis är även ytterligare ett steg i vårt ständiga miljöarbete.

Sedan Juli 2017 använder vi oss av Telias certifikat på Skatteverkets ID-kort alt. på Telias e-legitimation för signering av våra kalibreringsbevis. Man kan läsa om hur man verifierar Telias signaturer här.

För tidigare signerade kalibreringsbevis med Signguards certifikat hittar du information om hur man verifierar här.

Vi är experter på vågar

Frågor eller funderingar?

Vi finns här för att hjälpa till!