Skip to main content

Istället för namnteckning

Våra digitala signaturer

Sedan januari 2015 skickas digitalt signerade protokoll och kalibreringsbevis till våra kunder med epost istället för att skicka dessa med traditionell post. Detta är ett led i att förenkla och effektivisera arbetet för våra servicetekniker samtidigt som vi underlättar för våra kunder. Det är nu möjligt att erhålla kalibreringsbeviset omgående efter att ett jobb är utfört. Digitaliseringen är även ytterligare ett steg i vårt ständiga miljöarbete.

Protokoll och kalibreringsbevis signeras med en digital signatur som bryts vid alla försök att ändra eller manipulera dokumentet. Signaturerna baseras på det digitala certifikatet i Telias e-legitimationer. För att verifiera integriteten hos ett dokuments digitala signatur måste man installera Telias rotcertifikat samt göra några inställningar i Acrobat Reader.

Dokumentation

Installation av rootcertifikat:

 1. Hämta aktuella rotcertifikat på Telias hemsida för digitala certifikat:
  Telia e-legitimation HW CA v4
  Telia e-legitimation HW CA v3
 2. Öppna det certifikat du vill installera genom att dubbeklicka på det. Om en säkerhetsvarning visas, tryck ”Öppna”
 3. Tryck på ”Installera certifikat” i dialogrutan.
 4. Välj ”Lokal dator” och tryck ”Nästa”
 5. Om man får frågan om man tillåter appen att göra ändringar, svara ”Ja”
 6. Ange ”Placera alla certifikat i nedanstående arkiv”
 7. Tryck på ”bläddra” och ange ”Betrodda rotcertifikatutfärdare”. Tryck på ”OK”
 8. Tryck på ”Nästa” och sedan på ”Slutför”
 9. En dialogruta ska nu komma upp och bekräfta att certifikatet installerades. Tryck ”OK” två gånger
 10. Upprepa hela proceduren för samtliga certifikat

Installation och konfigurering av Adobe Reader

Om ej redan installerad, hämta Adobe Acrobat Reader och installera det. Denna guide är skriven för Acrobat Reader DC och proceduren kan skilja sig något beroende på programversion.

 1. Öppna Acrobat Reader och gå till menyn Redigera/Inställningar
 2. Gå till kategorin Signaturer och efter ”Styr hur och när signaturer verifieras” tryck på ”Mer…”
 3. Ange inställningar som visas vid bilden Inställningar för signaturverifiering.
 4. Bekräfta med ”OK” och stäng sedan ner alla rutor och starta om Acrobat Reader

Verifiering av signatur

 1. Öppna protokollet/kalibreringsbeviset som ska verifieras
 2. Över dokumentet ska det nu komma upp en ljusblå rad där det står ”Signerat och alla signaturer är giltiga”.
Vi är experter på vågar

Frågor eller funderingar?

Vi finns här för att hjälpa till!