Skip to main content

Vi är experter på vågar

ADDvise Tillquist finns med hela vägen, vi tillverkar, säljer och servar!

ADDvise Tillquist tillverkar, marknadsför och säljer vågar till kunder inom sjukvård, forskning, industri samt handel. ADDvise Tillquist utför också service på medicintekniska produkter, laboratorieutrustning och vågar.

ADDvise Tillquist erbjuder en bred produktportfölj med vågar från det egna märket Stathmos men även från världsledande leverantörer så som Sartorius, Jesma, Ohaus och Stevens.  Produktportföljen kan enklast delas in i tre produktområden: industrivågar, butiksvågar och laboratorievågar. Som komplement till produktportföljen erbjuder ADDvise Tillquist också service. Serviceorganisationen har lång och gedigen erfarenhet med tekniker som täcker hela landet.

ADDvise Tillquists kunder finns inom den privata såväl som den offentliga sektorn. I princip alla företag är i behov av en våg, skillnaden är bara vilken typ av våg. I ADDvise Tillquist utbud finns vågar för alla behov och tillfällen, allt från kraftiga tankvågar till precisa decimalvågar.

Stathmos tillverkas i Växjö och säljs exklusivt av ADDvise Tillquist. I Växjö produceras allt från våra välkända kassavågar som monteras i bland annat ICA:s kassadiskar till mer avancerade vågar som integreras i olika produktionsprocesser. Den egna produktionsenheten ger ADDvise Tillquist stora möjligheter att kunna anpassa produkterna efter kundens behov. Vi jobbar enligt höga kvalitetskrav och är certifierade enligt de globala kvalitetssystemen ISO 9001 och 14001

Om ADDvise Tillquist

”I ADDvise Tillquist utbud finns vågar för alla behov och tillfällen, allt från kraftiga tankvågar till precisa decimalvågar”

Ingår i ADDvise-koncernen

ADDvise Tillquist är ett helägt dotterbolag i ADDvise-koncernen. ADDvise Group AB (publ) är en expansiv koncern som genom dotterbolagen IM-Medico Svenska AB, KEBO Inredningar Sverige AB, ADDvise Tillquist AB, Sonesta Medical AB, Sonesta Medical Inc och Surgical Tables Inc. erbjuder helhetslösningar i form av produkter och tjänster till sjukvårds- och forskningsenheter. ADDvise-koncernens kunder finns både inom privat och offentlig sektor, främst i Norden. Bolaget är listat på Nasdaq First North Premier.

Affärsområde Lab skapar moderna forskningsenheter genom att tillhandahålla laboratorieinredning, skyddsventilation, klimat/renrum, och laboratorieapparatur till bland annat läkemedelsindustrin och life scienceforskningen.

Affärsområde Sjukvård tillhandahåller medicinteknisk utrustning, såväl avancerad som konventionell, samt förbrukningsmaterial till sjukvården.

ADDvise Tillquist tillverkar, marknadsför och säljer vågar till kunder inom sjukvård, forskning, industri och handel

ADDvise Tillquist tillverkar, marknadsför och säljer vågar till kunder inom sjukvård, forskning samt industri och handel. ADDvise Tillquist utför också service på medicintekniska produkter, laboratorieutrustning och vågar.

ADDvise Tillquist kunder återfinns inom en rad olika marknader och branscher. I stort är i princip alla företag i behov av en våg. För att förenkla kan läkemedelsmarknaden, den allmänna industrin samt detaljhandeln utgöra tre viktiga kundområden.

ADDvise Tillquist kunder karaktäriseras utifrån behov. Branschen är inte alltid det som härleder vilken våg som passar utan snarare kundens specifika krav. Behovet kan vara allt från spårbarhet i en process inom exempelvis livsmedelsindustrin till att säkerställa korrekta priser inom exempelvis detaljhandeln. Det kan också vara att se till att lagar och regler efterföljs, att förenkla och effektivisera arbete, att kapa produktionsled samt att bidra till rationaliseringseffekter. Vågen kan antingen vara integrerad i en produktionsprocess i ett större sammanhang, eller utgöra en enskild produkt. ADDvise Tillquist arbetet ligger till stor del i att hitta en lösning för kunden.

ADDvise Tillquists serviceavdelning har kunder inom vågteknik, medicinteknik samt laboratorieverksamhet och arbetet kan handla om kontroller, kalibreringar eller rena reparationer. Servicen utförs både enligt avtal och som akutjobb.

Omvärld och Marknad

ADDvise Tillquist tillverkar, marknadsför och säljer vågar till kunder inom sjukvård, forskning, industri och handel. ADDvise Tillquist utför också service på medicintekniska produkter, laboratorieutrustning och vågar.

ADDvise Tillquist kunder återfinns inom en rad olika marknader och branscher. En bransch är läkemedelsindustrin där kunder som Karolinska- och Sahlgrenska sjukhuset samarbetar med ADDvise Tillquist.

Den allmänna industrin, är som namnet antyder, en marknad som är otroligt bred. Inom den återfinns kunder med fokus på allt från produktion till distribution. Här kan vågen kan vara densamma fast den används inom olika led. Inom dessa marknader finns en strävan efter att effektivisera, förenkla och förbättra processer. Rent generellt karaktäriseras marknaden av höjda krav på kvalitet och noggrannhet där vågen ofta blir en viktig komponent.

Detaljhandeln har alltid varit en viktig bransch för både ADDvise Tillquist och Stathmos. Den mesta kända produkten är Stathmos kassavåg men ADDvise Tillquist säljer även andra butiksvågar. Detaljhandeln är en marknad där konsumenten utgör en viktig del och där vågen blir ett redskap för att säkerställa att regler och lagar följs, dvs att konsumenten betalar rätt pris för varan.

Inom alla dessa branscher är det oerhört viktigt att vågen visar rätt värden och här spelar ADDvise Tillquists serviceverksamhet en viktig roll då det med jämna mellanrum krävs att vågarna ses över av professionella tekniker för att säkerställa dess precision, funktion och långa livslängd.

En del i ADDvise Tillquists arbete är den omvärldsbevakning som krävs för att se nya tendenser, marknader samt att hitta nya leverantörer och samarbetspartners.

Vi är experter på vågar

Vill du veta mer om oss?

Tveka inte att höra av dig!