Personvågar

Personvågar är samlingsnamnet för de vågar som i första hand är avsedda att användas för att väga personer och patienter inom sjukvården. De grundläggande kraven på dessa är att de levereras typgodkända och förstagångsverifierade samt att de är CE-märkta inklusive MDD-godkännande. Hos ADDvise Tillquist hittar du kroppsanalysvågar, pelarvågar med eller utan längdmätare, portabla golvvågar, babyvågar och barnvågar, stolsvågar med 2 eller 4 svängande hjul samt rullstolsvågar.

Visar alla 18 resultat